vmbo klas 2 economie pincode vmbo-2 2e klas economie oefenen

Pincode 2e klas hoofdstuk waarom werken?

Economiepagina, voor het oefenen van economie pincode vmbo 2e klas

Begrippen hoofdstuk 4:  Waarom werken?

 
you tube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 2 vmbo economie vmbo mavo 2e klas 2 waarom werken? mavo vmbo 2

Deeltijdbaan (parttimebaan):
Een baan waarbij je minder dan het volledige aantal uren per week werkt.

Voltijdbaan (fulltimebaan):
Een baan waarbij je het volledige aantal uren werkt. Dit is tussen de 36 en 40 uur per week.

Werkgever:
Iemand die een of meer personen in dienst heeft. Dit is de eigenaar van het bedrijf.

Werknemer:
Iemand die in dienst van een bedrijf betaald werk uitvoert.

Arbeidsomstandigheden:
Alles wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers op hun werkplek.

Arbeidsovereenkomst:
De afspraak tussen werknemer en werkgever. De werkgever betaalt loon en de werknemer verricht werk.

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO):
Afspraken over arbeidsvoorwaarden die gelden in een bepaalde bedrijfstak. De hoofdonderwerpen zijn loon en de arbeidsduur.

Brutoloon:
Het salaris wat je met je baas hebt afgesproken. Hier is nog niets van ingehouden.

Nettoloon:
Het loon dat overblijft als de belasting en sociale premies zijn ingehouden.

 
you tube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 2 vmbo economie vmbo mavo 2e klas 2 waarom werken? mavo vmbo 2