vmbo klas 2 economie pincode vmbo-2 2e klas economie oefenen

Pincode 2e klas hoofdstuk eerlijke handel?

Economiepagina, voor het oefenen van economie pincode vmbo 2e klas

Begrippen hoofdstuk 8:  Eerlijke handel?

 
you tube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 2 vmbo economie vmbo mavo 2e klas 2 eerlijke handel? mavo vmbo 2

Logistiek:
Het transport en de opslag van goederen.

Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organisation of WTO):
De organisatie die de handelsregels onderzoekt en in de gaten houdt.

Ontbossing:
Het kappen van bossen voor economische activiteiten.

Fossiele brandstoffen:
Brandstoffen die uit de bodem worden gehaald. Bijvoorbeeld aardolie en gas.

Alternatieve energie:
Energie die niet uit fossiele brandstoffen wordt gehaald. Voorbeelden zijn: zonne-energie en windenergie.

Ontwikkelingslanden:
Arme landen met slechte zorg en weinig onderwijs.

Ontwikkelingssamenwerking:
Rijke landen die de ontwikkelingslanden met geld en andere hulp proberen te helpen.

Wereldbank:
Organisatie die gunstige leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden.

Bilaterale hulp:
Hulp van een land aan een ander land. De twee betrokken landen maken duidelijke afspraken.

 
you tube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 2 vmbo economie vmbo mavo 2e klas 2 eerlijke handel? mavo vmbo 2