vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 1 waar blijft je geld?

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Nieuwe begrippen hoofdstuk 1:  Waar blijft je geld?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 waar blijft je geld? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

CommerciŽle reclame:
Reclame die als doel heeft om jou te verleiden tot het aankopen van een product of dienst.

Consumentenorganisaties:
De organisaties die opkomen voor de belangen van de consumenten.

Consumentenprijsindexcijfer (CPI):
Een getal dat de prijsontwikkeling laat zien van de goederen en diensten die de gezinnen in
Nederland kopen.

Consumentenrecht:
De wetten en bijbehorende regels die de consumenten moeten beschermen bij het aankopen van
goederen en diensten.

Consumer power:
De macht die de consument heeft om invloed te hebben op wat producenten verkopen.

Geschillencommissie:
Instelling die bij onenigheid tussen een consument en een bedrijf een bindende uitspraak
doet.

IdeŽle reclame:
Reclame die wil bereiken dat mensen zich anders gaan gedragen.

Inflatie:
Stijging van de prijzen.

Keurmerk:
Een keurmerk geeft aan dat een product aan bepaalde eisen voldoet en geeft dus zekerheid.

Koopkracht:
Het aantal goederen en diensten dat je met je inkomen kunt kopen.

Marketing:
Alles wat een bedrijf doet om meer producten te verkopen.

Middelen:
Alles wat je nodig hebt om in je behoeften te voorzien. Bijvoorbeeld: tijd, geld en
spullen.

Milieubewust gedrag:
Als je bij je aankopen let op de gevolgen voor het milieu bij consumptie.

Milieukeurmerk:
Een keurmerk dat aangeeft dat de schade aan het milieu minder is dan bij producten zonder
milieukeurmerk.

Milieuorganisaties:
Instellingen die aandacht proberen te vestigen op milieuproblemen. Doel van
milieuorganisaties is om milieuproblemen te voorkomen.

Nominaal inkomen:
Het inkomen dat je verdient in euro's gemeten. Dus hoeveel geld je verdient.

Prijscompensatie:
Als je loon gelijk meestijgt met de algemene stijging van de prijzen. Je koopkracht blijft
hierdoor gelijk.

ReŽel inkomen:
De koopkracht van het inkomen dat je verdient, hierbij is rekening gehouden met inflatie.

Schaars:
Als er voor een product productiemiddelen gebruikt moeten worden. Voor schaarse goederen
moet je betalen.

Vrije goederen:
Goederen die gratis beschikbaar zijn en waarvoor niet betaald hoeft te worden.
Bijvoorbeeld: zonlicht, wind en water uit een rivier.

Zelfvoorziening:
Zelfvoorziening is het economisch streven zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 waar blijft je geld? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4