vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 3 kies je voor zeker?

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Nieuwe begrippen hoofdstuk 3:  Kies je voor zeker?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 kies je voor zeker? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

AVP:
De verzekering die financiŽle gevolgen verzekert van schade die je per ongeluk aan aan anderen toebrengt.

Cascoverzekering:
Een verzekering die schade en diefstal van een eigen voertuig dekt.

Eigen risico:
Een deel van de schade dat de verzekerde zelf betaalt in plaats van de verzekeringsmaatschappij.

GeÔndexeerde verzekering:
Verzekering waarbij de verzekerde waarde wordt aangepast aan de prijsstijging of waardevermeerdering.

Huurtoeslag:
Een bijdrage van de overheid als je een laag inkomen hebt, waardoor je de huur kunt betalen.

Inboedelverzekering:
De verzekering die de schade die je door brand, inbraak of waterlekkage hebt aan de spullen in je huis.

Inkomensafhankelijke premie:
De premie voor de zorgkosten is een inkomensafhankelijke premie, dat wil zeggen dat je een percentage van je inkomen als premie betaalt.

Nettopremie:
De premie die betaalt na aftrek van eventuele korting.

No-claimkorting:
De korting die je krijgt op de premie van het volgende jaar als je geen schade hebt geclaimt.

Nominale premie:
De premie die je in euro's moet betalen.

Onzeker voorval:
Een gebeurtenis waarvan je niet weet of deze gaat plaatsvinden.

Opstalverzekering:
De verzekering voor brandschade of stormschade aan een woning.

Premie:
Het bedrag dat iemand betaalt als hij een verzekering heeft afgesloten. De premie wordt betaald aan de verzekeringsmaatschappij die daarmee de financiŽle gevolgen van een schade overneemt.

Verzekeringsvoorwaarden:
Het overzicht van de rechten en plichten van iemand die een verzekering afsluit.

WA-verzekering voor motorvoertuigen:
De verzekering die schade dekt die je met een motorvoertuig aan anderen hebt toegebracht. Deze verzekering is wettelijk verplicht!

Woningmarkt:
Alle vraag en aanbod van en naar koopwoningen.

Zorgtoeslag:
De bijdrage die de overheid geeft waarmee je een deel van de zorgverzekering kunt betalen.

Zorgverzekering:
De verzekering die de kosten voor medische zorg dekt. Bijvoorbeeld: huisarts, ziekenhuis en apotheek.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 kies je voor zeker? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4