vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 4 hoe wordt er gewerkt?

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Nieuwe begrippen hoofdstuk 4:  Hoe wordt er gewerkt?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 hoe wordt er gewerkt? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Arbeidsintensief:
Als er veel menselijke arbeid gebruikt wordt om een product te maken.

Arbeidsovereenkomst:
De afspraak tussen werknemer en werkgever. De werkgever betaalt loon en de werknemer verricht werk.

Arbowet:
Wet over de regels over werktijden en veiligheid.

Bedrijfskolom:
Alle bedrijven die na elkaar aan een productwerken van grondstofproducent tot winkelier.

Bedrijfstak:
Een groep bedrijven die allemaal ongeveer hetzelfde product maken of in dezelfde sector actief zijn.

CAO:
Afspraken over arbeidsvoorwaarden die gelden in een bepaalde bedrijfstak. De hoofdonderwerpen zijn loon en de arbeidsduur.

Convenant:
Afspraak op vrijwillige basis tussen de overheid en bedrijven.

Kapitaalintensief:
Als er veel machines gebruikt worden om een product te maken.

Maatschappelijke kosten:
Kosten van milieuvervuiling die niet door de vervuiler wordt betaald maar door iedereen via het betalen van belastingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Als bedrijven rekening houden met mens en milieu tijdens hun productie.

Organigram:
Een schema waarin je de organisatie van een bedrijf kunt zien.

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Afspraken over werktijden en loon.

Productie in enge zin:
De productie in de formele sectoren, oftewel de productie door bedrijven en de overheid.

Productie in ruime zin:
Alle activiteiten om in behoeften te voorzien. Zowel uit de formele als informele sector.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Alle arbeidsvoorwaarden die niet primair zijn. Bijvoorbeeld: studiemogelijkheden, auto van de zaak, verlof en onkostenvergoedingen.

Toegevoegde waarde:
De waardeverhoging van een product die ontstaat door bewerking van het product.

Vacature:
Een bedrijf zoekt iemand om werk te komen doen.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 hoe wordt er gewerkt? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4