vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 3 hoe wordt er gewerkt?

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Oude begrippen hoofdstuk 4:  Hoe wordt er gewerkt?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Arbeidsomstandigheden:
Alles wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers op hun werkplek.

Arbeidsovereenkomst:
De afspraak tussen werknemer en werkgever. De werkgever betaalt loon en de werknemer verricht werk.

Bedrijfskolom:
Alle bedrijven die na elkaar aan een product werken van grondstofproducent tot winkelier.

Investeren:
Het kopen van kapitaalgoederen, bijvoorbeeld machines en computers door bedrijven.

Organigram:
Een schema waarin je de organisatie van een bedrijf kunt zien.

Productiefactoren:
Productiefactoren zijn alle elementen die produceren mogelijk maken. De productiefactoren zijn: kapitaal, arbeid en natuur.

Recyclen:
Het maken van nieuwe producten uit afval of versleten producten.

Toegevoegde waarde:
De waardeverhoging van een product die ontstaat door bewerking van het product.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4