vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 6 kan de overheid dat regelen?

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Nieuwe begrippen hoofdstuk 6:  Kan de overheid dat regelen?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 kan de overheid dat regelen? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Accijns:
Belasting op bepaalde goederen om het verbruik te verminderen. Bijvoorbeeld: alcohol, tabak en brandstof.

Actieven:
De mensen die betaald werk doen.

BTW:
Een belasting die een bedrijf moet optellen bij de verkoopprijs.

Collectieve goederen:
Door de overheid geleverde goederen en diensten. Deze goederen zijn voor iedereen belangrijk en worden betaald uit de belastingen.

Collectieve sector:
De overheid en de instellingen van de sociale verzekeringen. De collectieve sector levert goederen en diensten aan alle inwoners zonder naar winst te streven.

Directe belastingen:
De belastingen die je rechtstreeks betaalt aan overheid. Directe belastingen betaal je over je inkomen, winst en vermogen.

Inactieven:
De mensen die geen werk hebben.

Indirecte belastingen:
Belasting die je betaalt als je goederen en diensten koopt. Bijvoorbeeld BTW en accijns.

Marktwerking:
Producenten die met elkaar concurreren.

Particuliere sector:
De bedrijven en de burgers. De particuliere sector wil winst maken.

Privatiseren:
Het afstoten van bedrijven of activiteiten van de overheid naar de particuliere sector. Overheidsbedrijven worden dan normale bedrijven die winst willen gaan maken.

Sociaal minimum:
Het minimale bedrag wat je nodig hebt om te leven. De overheid stelt dit vast.

Sociale voorzieningen:
Aanvullende regelingen op het stelsel van sociale verzekeringen. Sociale voorzieningen worden betaalt uit de belastingen. Voorbeelden: bijstand en de Wajong.

Subsidie:
Een bijdrage van de overheid waar geen tegenprestatie voor nodig is.

Verzorgingsstaat:
Een land met veel mogelijkheden voor uitkeringen en een overheid die veel uitgeeft aan onderwijs, gezondheid en huisvesting.

Volksverzekering:
Sociale verzekeringen voor alle inwoners. Bijvoorbeeld: AOW, AWBZ en ANW.

Werknemersverzekering:
Sociale verzekeringen die bestemt zijn voor mensen die in loondienst werken of gewerkt hebben. Bijvoorbeeld: WW en WIA.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 kan de overheid dat regelen? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4