vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 3 kan de overheid dat regelen?

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Oude begrippen hoofdstuk 6:  Kan de overheid dat regelen?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Belasting:
De verplichten afdrachten die burgers en bedrijven aan de overheid betalen.

Miljoenennota:
De uitleg over de rijksbegroting.

Overheid:
Het Rijk, de provincies en de gemeenten.

Rijksbegroting:
Het overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven die het Rijk voor het komende jaar verwacht.

Sociale voorzieningen:
Aanvullende regelingen op het stelsel van sociale verzekeringen. Sociale voorzieningen worden betaalt uit de belastingen. Voorbeelden: bijstand en de Wajong.

Sociale zekerheid:
De overheid zorgt via wetten voor een inkomen voor mensen die niet voldoende geld hebben om van te leven.

Volksverzekeringen:
Sociale verzekeringen voor alle inwoners. Bijvoorbeeld: AOW, AWBZ en ANW.

Werknemersverzekeringen:
Sociale verzekeringen die bestemt zijn voor mensen die in loondienst werken of gewerkt hebben. Bijvoorbeeld: WW en WIA.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4