vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Nieuwe begrippen hoofdstuk 7:  De overheid en ons inkomen

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 De overheid en ons inkomen mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Aftrekposten:
Bepaalde uitgaven die je van je inkomen mag afhalen, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

BBP:
De waarde van alle productie in een land.

Denivellering:
De verschillen tussen hoge en lage inkomens worden groter.

Draagkrachtbeginsel:
Mensen met een hoger inkomen betalen in verhouding meer belasting dan mensen met een lager inkomen. De sterkste schouders, dragen de zwaarste lasten.

Economische groei:
De toename van de totale productie in een land.

Eigenwoningforfait:
Het bedrag dat je bij je inkomstenbelasting moet optellen als je een koophuis hebt. Hierdoor moet je wat meer belasting betalen.

Fiscus:
De belastingdienst.

Heffingskorting:
De korting die je krijgt op het bedrag dat je aan inkomstenbelasting moet betalen.

Inkomstenbelasting:
Belasting die je over je inkomen moet betalen.

Loonheffing:
Het totaalbedrag wat je werkgever van je brutoloon afhaalt. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Motorrijtuigenbelasting:
De belasting die je over je auto moet betalen als je een auto hebt.

Nationaal inkomen:
Alle inkomens van alle bewoners van een land bij elkaar opgeteld.

Nivellering:
De verschillen tussen hoge en lage inkomens worden kleiner.

Profijtbeginsel:
Je moet aan de overheid betalen als je gebruik maakt van goederen of diensten die de overheid levert.

Progressief tarief:
Het belastingpercentage wordt hoger als je inkomen hoger wordt.

Retributie:
Een bedrag wat je voor een overheidsdienst moet betalen als je hier gebruik van maakt. Bijvoorbeeld het kopen van een rijbewijs op paspoort.

Solidariteitsbeginsel:
De sterkeren helpen de zwakkeren.

Staatsschuld:
De totale waarde van de leningen die de overheid heeft gedaan.

Vennootschapsbelasting:
De belasting die bedrijven over hun winst moeten betalen.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 De overheid en ons inkomen mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4