vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 8 Hoe groot is jouw wereld?

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Nieuwe begrippen hoofdstuk 8:  Hoe groot is jouw wereld?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 Hoe groot is jouw wereld? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Betalingsbalans:
Overzicht van alle ontvangsten uit het buitenland en betalingen aan het buitenland. De handelsbalans en dienstenbalans zijn onderdeel van de betalingsbalans.

Fairtrade:
Eerlijke handel. Hierdoor worden mensen minder uitgebuit in ontwikkelingslanden en zal kinderarbeid verdwijnen.

Handelsbalans (goederenbalans):
Een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde van alle goederen en diensten.

Harmonisatie:
Regels binnen de verschillende EU-landen worden steeds meer gelijk. Hierdoor zijn er minder verschillen en is er eerlijkere concurrentie.

Internationale arbeidsverdeling:
Landen die zich specialiseren in goederen en diensten die zij het beste of goedkoopste kunnen produceren.

Internationale concurrentiepositie:
Landen produceren en verkopen de producten die zij het beste of het goedkoopste kunnen produceren.

Monetaire unie:
Een groep landen met dezelfde munt.

Monocultuur:
Wanneer een land voor de export afhankelijk is van een of enkele producten.

Nationaal inkomen:
Alle inkomens van alle bewoners van een land bij elkaar opgeteld.

Noodhulp:
Snelle hulp die bestaat uit voedsel, medicijnen en tenten.

Ontwikkelingssamenwerking:
Rijke landen geven geld en andere hulp aan de ontwikkelingslanden. Hierdoor kan hun economie verbeteren.

Protectiemaatregelen:
Maatregelen om de eigen productie en werkgelegenheid te beschermen tegen de concurrentie uit het buitenland.

Ruilvoet:
De verhouding tussen de prijzen van de exportgoederen en de prijzen van de importgoederen.

Structurele hulp:
Ontwikkelingshulp gericht op de lange termijn, waardoor deze landen zelfstandiger kunnen worden.

Vicieuze cirkel:
De oorzaak van een probleem is het gevolg van een ander probleem. Zonder hulp kan dit niet opgelost worden.

Vrijhandel:
Er zijn geen belemmeringen bij de handel tussen landen.

Welvaart:
De mate waarin je in je behoeften kunt voorzien.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 Hoe groot is jouw wereld? mavo vmbo 4 economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4