vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 3 Hoe groot is jouw wereld?

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Oude begrippen hoofdstuk 8:  Hoe groot is jouw wereld?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Contingentering:
De beperking van de hoeveelheid producten die mag worden ingevoerd.

Europese Monetaire Unie (EMU):
Alle landen die de euro hebben.

Exportsubsidie:
Geld dat de overheid aan bedrijven geeft, hierdoor kunnen zij goedkoper hun producten in het buitenland verkopen.

Handelsbalans (goederenbalans):
Een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde van alle goederen en diensten.

Inkomen per hoofd van de bevolking:
Het gemiddelde inkomen wat een inwoner van een land heeft.

Invoerrechten:
De belasting die je moet betalen als je een product invoert.

Noodhulp:
Snelle hulp die bestaat uit voedsel, medicijnen en tenten.

Protectiemaatregelen:
Maatregelen om de eigen productie en werkgelegenheid te beschermen tegen de concurrentie uit het buitenland.

Structurele hulp:
Ontwikkelingshulp gericht op de lange termijn, waardoor deze landen zelfstandiger kunnen worden.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4