Invuloefening oefenen toets Pincode 4 hoofdstuk 3 Kies je voor zeker? mavo vmbo alle begrippen

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

1. Het eigen is het deel van de schade dat de verzekerde zelf betaalt in plaats van de verzekeringsmaatschappij.
2. Een verzekering dekt schade die je tijdens een reis kunt oplopen.
3. De huur is een bijdrage van de overheid als je een laag inkomen hebt, waardoor je de huur kunt betalen.
4. Een is het schriftelijke bewijs dat je een verzekering hebt afgesloten.
5. Een verzekerde is iemand die zicht heeft verzekerd bij een verzekerings.
6. De premie die je betaalt na aftrek van eventuele korting is de premie.
7. Een onzeker is een gebeurtenis waarvan je niet weet of deze gaat plaatsvinden.
8. Een verzekering dekt de schade die je door brand, inbraak of waterlekkage hebt aan de spullen in je huis.
9. Een is een verzekeringsmaatschappij.
10. De korting die je krijgt op de premie van het volgende jaar als je geen schade hebt geclaimt. Dit is de -claimkorting.
11.Een verzekering die schade en diefstal van een eigen voertuig dekt, noemen we een verzekering.
12. De premie voor de zorgkosten is een inkomensafhankelijke premie, dat wil zeggen dat je een van je inkomen als premie betaalt.
13. De premie die je in euro's moet betalen, noemen we de premie.
14. De overeenkomst op papier tussen de huurder en verhuurder van een gebouw noemen we een overeenkomst.
15. Een geïndexeerde verzekering is een verzekering waarbij de verzekerde waarde wordt aangepast aan de prijs of waardevermeerdering.
16. is het overnemen van de financiële gevolgen van een schade door een verzekeringsmaatschappij van een verzekerde.
17. De verzekerings staan in het overzicht van de rechten en plichten van iemand die een verzekering afsluit.
18. De -verzekering voor motorvoertuigen dekt schade die je met een motorvoertuig aan anderen hebt toegebracht. Deze verzekering is wettelijk verplicht!
19. De zorg is een bijdrage die de overheid geeft waarmee je een deel van de zorgverzekering kunt betalen.
20. De woning bestaat uit alle vraag en aanbod van en naar koopwoningen.
21. Het bedrag dat iemand betaalt als hij een verzekering heeft afgesloten. De wordt betaald aan de verzekeringsmaatschappij die daarmee de financiële gevolgen van een schade overneemt.
22. Een verzekering is de verzekering voor brandschade of stormschade aan een woning.
23. De verzekering is de verzekering die de kosten voor medische zorg dekt. Bijvoorbeeld: huisarts, ziekenhuis en apotheek.