Invuloefening oefenen toets Pincode 4 hoofdstuk 3 Kies je voor zeker? mavo vmbo nieuwe begrippen

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

1. De korting die je krijgt op de premie van het volgende jaar als je geen schade hebt geclaimt. Dit is de -claimkorting.
2. De premie die je betaalt na aftrek van eventuele korting is de premie.
3. Een geïndexeerde verzekering is een verzekering waarbij de verzekerde waarde wordt aan de prijsstijging of waardevermeerdering.
4. Een verzekering dekt de schade die je door brand, inbraak of waterlekkage hebt aan de spullen in je huis.
5. Een verzekering die schade en diefstal van een eigen voertuig dekt, noemen we een verzekering.
6. De premie die je in euro's moet betalen, noemen we de premie.
7. De -verzekering voor motorvoertuigen dekt schade die je met een motorvoertuig aan anderen hebt toegebracht. Deze verzekering is wettelijk verplicht!
8. De huur is een bijdrage van de overheid als je een laag inkomen hebt, waardoor je de huur kunt betalen.
9. Het bedrag dat iemand betaalt als hij een verzekering heeft afgesloten. De wordt betaald aan de verzekeringsmaatschappij die daarmee de financiële gevolgen van een schade overneemt.
10. Het eigen is het deel van de schade dat de verzekerde zelf betaalt in plaats van de verzekeringsmaatschappij.
11. De zorg is een bijdrage die de overheid geeft waarmee je een deel van de zorgverzekering kunt betalen.
12. De woning bestaat uit alle vraag en aanbod van en naar koopwoningen.
13. De premie voor de zorgkosten is een inkomensafhankelijke premie, dat wil zeggen dat je een van je inkomen als premie betaalt.
14. Een verzekering is de verzekering voor brandschade of stormschade aan een woning.
15. Een onzeker is een gebeurtenis waarvan je niet weet of deze gaat plaatsvinden.
16. De verzekering is de verzekering die de kosten voor medische zorg dekt. Bijvoorbeeld: huisarts, ziekenhuis en apotheek.
17. De verzekerings staan in het overzicht van de rechten en plichten van iemand die een verzekering afsluit.