Invuloefening oefenen toets Pincode 4 hoofdstuk 3 Kies je voor zeker? mavo vmbo oude begrippen

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

1. Het bedrag dat iemand betaalt als hij een verzekering heeft afgesloten. De wordt betaald aan de verzekeringsmaatschappij die daarmee de financiële gevolgen van een schade overneemt.
2. Een verzekering die schade en diefstal van een eigen voertuig dekt, noemen we een verzekering.
3. Een verzekering dekt schade die je tijdens een reis kunt oplopen.
4. Een verzekeraar is een verzekerings.
5. Een is het schriftelijke bewijs dat je een verzekering hebt afgesloten.
6. De overeenkomst op papier tussen de huurder en verhuurder van een gebouw noemen we een overeenkomst.
7. Het eigen is het deel van de schade dat de verzekerde zelf betaalt in plaats van de verzekeringsmaatschappij.
8. Een is iemand die zicht heeft verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.
9. is het overnemen van de financiële gevolgen van een schade door een verzekeringsmaatschappij van een verzekerde.
10. De -verzekering voor motorvoertuigen dekt schade die je met een motorvoertuig aan anderen hebt toegebracht. Deze verzekering is wettelijk verplicht!