Invuloefening oefenen toets Pincode 4 hoofdstuk 4 Hoe wordt er gewerkt? mavo vmbo nieuwe begrippen

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

1. Als er veel machines gebruikt worden om een product te maken. Dan is de productie intensief.
2. De toegevoegde is de waardeverhoging van een product die ontstaat door bewerking van het product.
3. arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken over werktijden en loon.
4. Een is een schema waarin je de organisatie van een bedrijf kunt zien.
5. Een bedrijf zoekt iemand om werk te komen doen. Dit noemen we een .
6. Een arbeids is de afspraak tussen werknemer en werkgever. De werkgever betaalt loon en de werknemer verricht werk.
7. Als bedrijven rekening houden met mens en milieu tijdens hun productie, dan zijn deze bedrijven verantwoord aan het ondernemen.
8. In de wet staan de regels over werktijden en veiligheid.
9. Afspraak op vrijwillige basis tussen de overheid en bedrijven. Dit noemen we een .
10. In een bedrijfs zie je alle bedrijven die na elkaar aan een product werken van grondstofproducent tot winkelier.
11. Als er veel menselijke arbeid gebruikt wordt om een product te maken. De productie is dan arbeids.
12. arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsvoorwaarden die niet primair zijn. Bijvoorbeeld: studiemogelijkheden, auto van de zaak, verlof en onkostenvergoedingen.
13. Productie in zin is de productie in de formele sectoren, oftewel de productie door bedrijven en de overheid.
14. In een staan de afspraken over arbeidsvoorwaarden die gelden in een bepaalde bedrijfstak. De hoofdonderwerpen zijn loon en de arbeidsduur.
15. Een bedrijfs is een groep bedrijven die allemaal ongeveer hetzelfde product maken of in dezelfde sector actief zijn.
16. Maatschappelijke zijn de kosten van milieuvervuiling die niet door de vervuiler wordt betaald maar door iedereen via het betalen van belastingen.
17. Alle activiteiten om in behoeften te voorzien. Zowel uit de formele als informele sector. Dis is productie in zin.