Invuloefening oefenen toets Pincode 4 hoofdstuk 6 Kan de overheid dat regelen? mavo vmbo nieuwe begrippen

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

1. De overheid en de instellingen van de sociale verzekeringen. De collectieve levert goederen en diensten aan alle inwoners zonder naar winst te streven.
2. zijn de mensen die geen werk hebben.
3. Aanvullende regelingen op het stelsel van sociale verzekeringen. Sociale worden betaalt uit de belastingen. Voorbeelden: bijstand en de Wajong.
4. is een bijdrage van de overheid waar geen tegenprestatie voor nodig is.
5. Door de overheid geleverde goederen en diensten. Deze goederen zijn voor iedereen belangrijk en worden betaald uit de belastingen.
6. werking ontstaat als producenten met elkaar concurreren.
7. is een belasting op bepaalde goederen om het verbruik te verminderen. Bijvoorbeeld: alcohol, tabak en brandstof.
8. De bedrijven en de burgers. De sector wil winst maken.
9. De belastingen die je rechtstreeks betaalt aan overheid. belastingen betaal je over je inkomen, winst en vermogen.
10. zijn de mensen die betaald werk doen.
11. Het afstoten van bedrijven of activiteiten van de overheid naar de particuliere sector noemen we . Overheidsbedrijven worden dan normale bedrijven die winst willen gaan maken.
12. Het minimum is het minimale bedrag wat je nodig hebt om te leven. De overheid stelt dit vast.
13. Sociale verzekeringen voor alle inwoners zijn verzekeringen. Bijvoorbeeld: AOW, AWBZ en ANW.
14. belastingen zijn belasting die je betaalt als je goederen en diensten koopt. Bijvoorbeeld BTW en accijns.
15. verzekering zijn sociale verzekeringen die bestemt zijn voor mensen die in loondienst werken of gewerkt hebben. Bijvoorbeeld: WW en WIA.
16. Een land met veel mogelijkheden voor uitkeringen en een overheid die veel uitgeeft aan onderwijs, gezondheid en huisvesting noemen we een .