Invuloefening oefenen toets Pincode 4 hoofdstuk 6 Kan de overheid dat regelen? mavo vmbo oude begrippen

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

1. De rijks is het overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven die het Rijk voor het komende jaar verwacht.
2. De verplichten afdrachten die burgers en bedrijven aan de overheid betalen, noemen we .
3. De uitleg over de rijksbegroting staat in de .
4. De bestaat uit het Rijk, de provincies en de gemeenten.
5. verzekeringen zijn de sociale verzekeringen die bestemd zijn voor mensen die in loondienst werken of gewerkt hebben. Bijvoorbeeld: WW en WIA.
6. De overheid zorgt via wetten voor een inkomen voor mensen die niet voldoende geld hebben om van te leven. Dit noemen we sociale .
7. zijn sociale verzekeringen voor alle inwoners. Bijvoorbeeld: AOW, AWBZ en ANW.
8. Aanvullende regelingen op het stelsel van sociale verzekeringen. Sociale worden betaalt uit de belastingen. Voorbeelden: bijstand en de Wajong.