Invuloefening oefenen toets Pincode 4 hoofdstuk 7 Is de overheid nodig? mavo vmbo nieuwe begrippen

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

1. De is een andere naam voor de belastingdienst.
2. De is de korting die je krijgt op het bedrag dat je aan inkomstenbelasting moet betalen.
3. Er is sprake van als de verschillen tussen hoge en lage inkomens groter worden.
4. De belasting die je over je inkomen moet betalen noemen we belasting.
5. De toename van de totale productie in een land noemen we groei.
6. belasting betaal je als je een auto hebt.
7. Het inkomen bestaat uit alle inkomens van alle bewoners van een land bij elkaar opgeteld.
8. De totale waarde van de leningen die de overheid heeft gedaan, noemen we de .
9. Er is sprake van als de verschillen tussen hoge en lage inkomens kleiner worden.
10. is een voorheffing op de inkomstenbelasting.
11. Het belastingpercentage wordt hoger als je inkomen hoger wordt. Dit komt door het tarief.
12. belasting is de belasting die bedrijven over hun winst moeten betalen.
13. Het totaalbedrag wat je werkgever van je brutoloon afhaalt. bestaat uit loonbelasting en de premies volksverzekeringen.
14. Bij het beginsel helpen de sterkeren de zwakkeren.
15. Een bedrag wat je voor een overheidsdienst moet betalen als je hier gebruik van maakt. Dit noemen we een . Bijvoorbeeld bij het kopen van een rijbewijs op paspoort.
16. Het eigenwoning is het bedrag dat je bij je inkomstenbelasting moet optellen als je een koophuis hebt. Hierdoor moet je wat meer belasting betalen.
17. Mensen met een hoger inkomen betalen in verhouding meer belasting dan mensen met een lager inkomen. De sterkste schouders, dragen de zwaarste lasten. Dit noemen we het beginsel.
18. zijn bepaalde uitgaven die je van je inkomen mag afhalen, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.
19. Het is de waarde van alle productie in een land.
20. Bij het beginsel moet je aan de overheid betalen als je gebruik maakt van goederen of diensten die de overheid levert.