Invuloefening oefenen toets Pincode 4 hoofdstuk 8 Hoe groot is jouw wereld? mavo vmbo oude begrippen

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

1. Alle landen die de euro hebben zijn lid van de .
2. Ontwikkelingshulp gericht op de lange termijn, waardoor deze landen zelfstandiger kunnen worden. Dit noemen we hulp.
3. ering is het beperken van de hoeveelheid producten die mag worden ingevoerd.
4. Protectiemaatregelen zijn de maatregelen om de eigen productie en werkgelegenheid te beschermen tegen de uit het buitenland.
5. Snelle hulp die bestaat uit voedsel, medicijnen en tenten. Dit noemen we hulp.
6. De die je moet betalen als je een product invoert, noemen we invoerrechten.
7. Geld dat de overheid aan bedrijven geeft, hierdoor kunnen zij goedkoper hun producten in het buitenland verkopen. Dit is export.
8. Het inkomen per hoofd van de bevolking is het inkomen wat een inwoner van een land heeft.
9. De geeft een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde van alle goederen en diensten.