Wie neemt de beslissing: het Rijk, de provincie of de gemeente?

Kies het juiste begrip.

Tweet

1. Aanleg van snelwegen.
2. Inhuren vuilnisdienst.
3. Aanleggen fietspaden.
4. Wetten maken.
5. Uitgifte van paspoorten.
6. Innen van hondenbelasting.
7. Onderhouden van bruggen.
8. Moet er voor zorgen dat een ambulance binnen 15 minuten op de plaats van bestemming is.