vmbo klas 4 economie pincode vmbo-3 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 4 hoe wordt er gewerkt?

Economiepagina, voor het oefenen van economie pincode vmbo 4e klas

Oefenen hoofdstuk 4:  Hoe wordt er gewerkt?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Invuloefening hoofdstuk 4: oude begrippen

Invuloefening hoofdstuk 4: nieuwe begrippen

Invuloefening hoofdstuk 4: alle begrippen

Industrie, dienstverlenend of agrarisch?

Primaire, secundaire, tertiaire of quartaire sector?

Kies de juiste productiefactor: arbeid, natuur of kapitaal

Arbeidintensief of kapitaalintensief?

Maatschappelijke kosten of maatschappelijke opbrengsten

Consumeren of investeren?

Werkgever of werknemer?

Betaalde of onbetaalde arbeid?

Uitvoerend of leidinggevend?

Formele sector of informele sector

Van brutoloon naar nettoloon rekenen

Kies de juiste wet!

Rekenen met de toegevoegde waarde

Geschoold of ongeschoold werk?

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4