Kies de juiste wet?

Kies het juiste antwoord.

Tweet

1. Karel is zes weken ziek geweest, maar gelukkig krijgt hij toch doorbetaald gedurende deze periode.
2. Hassan doet vakantiewerk in een fabriek. Van zijn baas moet hij verplicht gehoorbescherming op en veiligheidsschoenen aantrekken.
3. Vanaf je 16e jaar mag je zoveel werken als je wil.
4. Als je in een bedrijf heel zwaar moet tillen, moet je dat verplicht met een takel doen.
5. Je mag je ouders helpen als ze een eigen bedrijgf hebben, officieel mag dit pas vanaf je 13e jaar.
6. Als je ontslagen bent, heb je in sommige gevallen recht op deze uitkering. Als je zelf ontslag neemt, is dat niet het geval.
7. Als je niet meer kunt werken door bijvoorbeeld ziekte, moet je vervangend werk doen om aanspraak te kunnen maken op een uitkering.
8. Als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt krijg je een uitkering van de overheid.