vmbo klas 4 economie pincode vmbo-3 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 1 waar blijft je geld??

Economiepagina, voor het oefenen van economie pincode vmbo 4e klas

Samenvatting hoofdstuk 1:  Waar blijft je geld? deel 1

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

 

Paragraaf 1: Waar kies je voor?

Iedereen heeft allerlei behoeften, zo moet je iedere dag eten en drinken. Als je ziek bent heb je medicijnen nodig en heel veel mensen vinden hun mobiele telefoon belangrijk.

Er zijn twee soorten behoeften: primaire behoeften en secundaire behoeften.

Primaire behoeften (basisbehoeften) zijn behoeften zijn belangrijk om in leven te blijven. Denk hierbij aan eten en drinken, woonruimte, medische zorg en woonruimte.

Iedereen heeft ook behoefte aan luxe goederen. Deze maken het leven makkelijker, maar zijn niet noodzakelijk. Dit noemen we secundaire behoeften. Voorbeelden zijn hiervan: vakantie, computer en bijvoorbeeld chips.

Behoeften kunnen ook veranderen bij mensen, zo heb jij geen behoefte aan een rollator maar je oma waarschijnlijk wel. Andersom kan ook natuurlijk. Een smartphone is voor jongeren heel belangrijk maar voor de meeste ouderen niet.

In de economie heeft men het vaak over middelen. Dit zijn bijvoorbeeld: geld, tijd en bezittingen. Als je veel middelen hebt, kun je in veel behoeften voorzien. Je hebt dan een grote welvaart.

Om in je behoeften te voorzien kun je consumeren. Je gaat dan goederen en diensten kopen om in je behoeften te voorzien. Iemand die consumeert noemen we een consument. Omdat je niet altijd genoeg geld hebt zul je moeten kiezen. Je gaat dan prioriteiten stellen, oftewel kiezen wat je het belangrijkste vindt.

In de economie is een product schaars, als er een offer of inspanning moet worden geleverd om het goed te maken.

Omdat er inspanningen voor de productie moeten worden geleverd, kosten schaarse goederen geld. Brood bijvoorbeeld is volop verkrijgbaar, maar is volgens de economie een schaars goed.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4