vmbo klas 4 economie pincode vmbo-3 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 3 kies je voor zeker??

Economiepagina, voor het oefenen van economie pincode vmbo 4e klas

Samenvatting hoofdstuk 3:  Kies je voor zeker? deel 2

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

 

Polis = een schriftelijk bewijs van een verzekeringsovereenkomst.

Op de polis staat ook welke dekking de verzekering heeft = wat er is verzekerd en voor welk bedrag. bij een polis horen verzekeringsvoorwaarden (of polisvoorwaarden): hierin staan de rechten en plichten van de verzekerde en de verzekeraar. Deze voorwaarden zitten achter de polis of ze staan op website van de verzekeraar.

Als je een verzekering afsluit moet je vaak ook poliskosten betalen. Naast de premie en de poliskosten moet je over beide bedragen ook nog een assurantiebelasting betalen. Dus:  Om de totale verzekeringskosten te berekenen, moet je naast de premie ook rekening houden met
de poliskosten. Daarbovenop komt nog een 21% assurantiebelasting over het totaalbedrag aan premie en kosten.

De kans op schade is bepalend of je je wil gaan verzekeren. Ook de waarde van iets is hierbij bepalend. Soms is het verstandig om je niet te verzekeren en zelf de mogelijke schade te betalen.

Voor de verzekeringsmaatschappij is het belangrijk om genoeg premie binnen te krijgen om de schade-uitkeringen te kunnen betalen. Bijna altijd geldt: hoe hoger het risico, hoe hoger de premie!

Soms moet je een eigen risico betalen. Een eigen risico betekent dat je het eerste deel van je schade zelf betaald. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie die betaald moet worden.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4