vmbo klas 4 economie pincode vmbo-3 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 8 Hoe groot is jouw wereld??

Economiepagina, voor het oefenen van economie pincode vmbo 4e klas

Samenvatting hoofdstuk 8:  Hoe groot is jouw wereld? deel 1

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

 

Paragraaf 1: Hoezo internationaal?

Import of invoer of importeren is het kopen van buitenlandse goederen en diensten.

Export of uitvoer of exporteren is het verkopen van goederen en diensten aan het buitenland.

Het totale bedrag dat we betalen voor alle ge´mporteerde producten noemen we de invoerwaarde. Het totale bedrag dat we ontvangen voor alle geŰxporteerde producten noemen we de uitvoerwaarde.

De handelsbalans of goederenbalans geeft een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde van alle goederen en diensten.

Als de uitvoerwaarde hoger is dan de invoerwaarde is er een overschot op de handelsbalans (goederenbalans). Het saldo van de handelsbalans is dan positief.

Als de invoerwaarde hoger is dan uitvoerwaarde de is er een tekort op de handelsbalans (goederenbalans). Het saldo van de handelsbalans is dan negatief.

Naast goederen worden er ook diensten verhandeld. Bijvoorbeeld transport, toerisme en baggerdiensten. Diensten komen op de dienstenbalans.

Internationale handel is het kopen en verkopen met het buitenland. Importeren en exporteren.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4