Betaalde arbeid of onbetaalde arbeid?

Kies het juiste begrip.

Tweet

1. De leraar die jou les geeft.
2. Truus die iedere week uit maatschappelijke overweging met bejaarden gaat wandelen.
3. Omdat je zoveel van je voetbalvereniging houdt, ga je iedere zondag een uurtje bier tappen in de kantine. Je doet dit vrijwillig.
4. Je gaat op zaterdagmiddag vakken vullen bij de supermarkt op het winkelcentrum.
5. Je gaat met een collectebus rondt voor de hart-stichting.
6. Je bouwt zelf een schuur in de tuin.
7. Na school bezorg je folders van verschillende winkels.
8. Voor straf moet je op school het schoolplein vegen.