Welke waarde van geld?

Kies het juiste begrip.

Tweet

1. De waarde van het materiaal waarvan geld is gemaakt.
2. Deze waarde geeft aan wat je kunt kopen met je geld.
3. Dit is de waarde, oftwel het bedrag dat op geld staat.
4. Als deze waarde hoger is dan de nominale waarde kun je munten beter omsmelten, dat levert dan meer op.
5. Een ander woord voor nominale waarde.
6. Het begrip koopkracht hoort bij deze waarde.
7. Het vertrouwen bepaald bij dit soort geld of het geld nog geloofwaardig is.
8. Als je naar deze waarde kijkt zijn munten meer waard dan bankbiljetten.
9. Een ander woord voor extrinsieke waarde.
10. Door inflatie daalt deze waarde en door deflatie stijgt deze waarde.