Economische kringloop oefenen economie havo & vwo

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

economische kringloop oefenen Y=C+I+O+E-M belastingen besparingen overheid overheidsbestedingen bedrijven export import buitenland nationaal inkomen gezinnen
Belangrijke formules:
Y = C + I + O + (E - M)
Y + M = C + I + O + E
Y = C + B + S
(S - I) + (B - O) = (E - M)

1. De hoort bij de letter C.
2. De letter hoort bij de besparingen.
3. Bij de overheidsbestedingen hoort de letter .
4. De letter hoort bij het nationaal inkomen.
5. De waarde die bij de letter E van export hoort is .
6. De letter hoort bij de import.
7. De gezinnen geven in dit model uit aan consumptie.
8. De betaling van de import heeft een waarde van .
9. In deze kringloop zijn de stromen getekend.
10. (E-M) laat zien dat dit land een overschot heeft.
11. De belastingen horen bij de de letter .
12. De letter O geeft de waarde van de .
13. Y = C + B + S kun je ook invullen: Y = 290 + + 170 zorgt dat voor een nationaal inkomen van Y =

Met de gegeven formules kun je ook ontbrekende waarden berekenen. Stel bijvoorbeeld dat je de investeringen (I) niet zou weten. Dan kun je met de formule Y = C + I + O + (E - M) dit wel oplossen. Vul de formule maar in: Y = C + I + O + (E - M) we gaan invullen behalve de waarde van I.

14. Y = C + I + O + (E - M) levert op: 620 = 290 + I + 180 + (480 - 430) na een beetje uitwerken krijg je dan: 620 = 520 + I. I heeft dus een waarde van .
15. Belastingen zijn voor de overheid. Overheidsuitgaven zijn natuurlijk uitgaven voor de overheid.
16. Het saldo van de overheid kun je berekenen door (B - O) te doen. Deze overheid heeft een tekort van .

De formule (S - I) + (B - O) = (E - M) kan soms ook handig zijn. (S - I) geeft de waarde van het particuliere spaarsaldo. (B - O) geeft de waarde van het spaarsaldo van de overheid. Meestal is dit negatief en moet de overheid lenen omdat de overheid vaak meer uitgeeft dan dat er via de belastingen binnenkomt. (S - I) + (B - O) is het nationale spaarsaldo en moet altijd gelijk zijn aan (E-M). Dat wil dus zeggen dat het totaal van de besparingen van de overheid en de particuliere sector gelijk moet zijn aan het saldo van de handelsbalans (of uitvoersaldo).

17. (S - I) heeft een waarde van ( - ) =
18. (B - O) heeft de volgende waarden ( - ) = -20
19. (E - M) invullen levert op (480 - 430) =
20. (S - I) + (B - O) = + -20 = en dit is gelijk aan (E - M)