De evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid berekenen!Tweet

De evenwichtsprijs is de prijs die door de werking van vraag en aanbod ontstaat. De evenwichtshoeveelheid is de hoeveelheid goederen of diensten die bij de evenwichtsprijs verhandeld zal worden.

Met onderstaand stappenplan lukt het berekenen van de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid altijd!

Stap 1: Bepaal de vraagfunctie ( = Qv)
Stap 2: Bepaal de aanbodfunctie ( = Qa)
Stap 3: Stel beide aan elkaar gelijk met Qv = Qa
Stap 4: Los Qv = Qa op, je hebt nu de evenwichtsprijs (= p) gevonden.
Stap 5: Vul de evenwichtsprijs in bij de Qv formule
Stap 6: Vul de evenwichtsprijs in bij de Qa formule
Stap 7: Als je bij stap 5 en 6 dezelfde antwoorden hebt gevonden, dan heb je alles goed gedaan!

Evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid berekenen oefenen economie vraaglijn aanbodlijn evenwicht marktmechanisme
Deze formules horen bij bovenstaande afbeelding:
Qv = - 2p + 44
Qa = 2p - 12

Stap 1 en stap 2 hebben we nu dus al.
Stap 3: Qv = Qa
Dit ziet er dan zo uit: - 2p + 44 = 2p - 12
Stap 4: de vergelijking oplossen
- 2p + 44 = 2p - 12
- 2p - 2p = - 12 - 44
- 4p = - 56
4p = 56
p = 56 ÷ 4
p = 14
Stap 5: vul de evenwichtsprijs in de vraagfunctie in:
Qv = - 2p + 44
p = 14 invullen
Qv = (- 2 x 14) + 44 = 16
Stap 6: vul de evenwichtsprijs in de aanbodfunctie in:
Qa = 2p - 12
p = 14 invullen
Qa = (2 x 14) - 12 = 16
Stap 7: controle
Zowel stap 5 als stap 6 geven hetzelfde antwoord. Dus is het goed! In de tekening zien we dezelfde gegevens!

We gaan een aantal keer de berekening oefenen:

Qa = 10p - 200
Qv = - 5p + 250
1. De evenwichtsprijs is in dit geval € ,- en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid is stuks.

Qa = 3p - 20
Qv = - 2p + 50
2. De evenwichtsprijs is in dit geval € ,- en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid is stuks.

Qv = - p + 7
Qa = 2p - 2
3. De evenwichtsprijs is in dit geval € ,- en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid is stuks.

Qv = - 2p + 40
Qa = 2/3p - 20/3
4. De evenwichtsprijs is in dit geval € en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid is stuks.

Qv = - 2p + 13
Qa = p - 2
5. De evenwichtsprijs is in dit geval € ,- en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid is stuks.

Qv = - 0,5p + 500
Qa = 0,5p - 100
6. De evenwichtsprijs is in dit geval € ,- en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid is stuks.

Qv = - 2p + 22
Qa = 20
7. De evenwichtsprijs is in dit geval € ,- en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid is stuks.

Qv = - 100p + 1000
Qa = 600
8. De evenwichtsprijs is in dit geval € ,- en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid is stuks.