Sociale zekerheid

Kies het juiste antwoord.

Tweet

1. Alle inwoners hebben hier recht op.
2. De WIA en de WW zijn de bekendste voorbeelden.
3. Nederland heeft veel soorten uitkering en de Nederlandse overheid geeft veel geld uit aan bijvoorbeeld onderwijs en zorg.
4. De AOW (algemene ouderdomswet) is het bekendste voorbeeld.
5. Aanvulling op de sociale verzekering en betaald uit de belastingen. Zodat iedereen eten kan kopen.
6. Deze uitkering ontvang je als je buiten je eigen schuld om ontslagen bent. De hoogte van deze uitkering hangt af van je laatste verdiende loon.
7. Deze uitkering ontvang je van de gemeente waar je woont als je te weinig of onvoldoende inkomen hebt.
8. Geldt alleen voor mensen die werken of gewerkt hebben.
9. Deze wet geldt als je 2 jaar niet kunt werken door slechte gezondheid. De mate van arbeidsongeschiktheid en je laatst verdiende loon bepalen de hoogte van je uitkering.
10. Geldt voor jongen die arbeidsongeschikt zijn.