Wel of geen taak van de overheid?

Kies het juiste antwoord.

Tweet

1. Het aanleggen van fietspaden.
2. Het laten rondrijden van taxi's.
3. Het opbouwen van de weekmarkt in het dorp waar je woont. Deze  markt is iedere woensdag.
4. Het milieubeleid in de gemeente.
5. Het vaststellen hoeveel belasting iedereen moet betalen.
6. Het onderhoud van het groen in je tuin.
7. Zorgen dat de bestellingen op tijd in de winkel zijn.
8. De brandweer en het onderwijs in de gemeente waar je woont.