vmbo klas 2 economie pincode vmbo-2 2e klas economie oefenen

Pincode 2e klas hoofdstuk goede producten?

Economiepagina, voor het oefenen van economie pincode vmbo 2e klas

Begrippen hoofdstuk 3:  Goede producten?

 
you tube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 2 vmbo economie vmbo mavo 2e klas 2 goede producten? mavo vmbo 2

Produceren:
Het maken van goederen en diensten.

Productieweg:
Alle bewerkingen om een product te maken van grondstof tot eindproduct wat je in de winkel ziet.

Bedrijfskolom:
Alle bedrijven die na elkaar aan een product werken van grondstofproducent tot winkelier.

Concurrentie:
Bedrijven die met elkaar strijden om de klant te winnen. Dit doen ze me lagere prijzen, betere producten of betere service.

Productiefactoren:
Productiefactoren zijn alle elementen die produceren mogelijk maken. De productiefactoren zijn: kapitaal, arbeid en natuur.

Mechanisatie:
Lichamelijke arbeid of spierkracht wordt vervangen door machines.

Automatisering:
Computers nemen de bijvoorbeeld de besturing van machines over van mensen.

Investeren:
Het kopen van kapitaalgoederen, bijvoorbeeld machines en computers door bedrijven.

Arbeidsproductiviteit:
De productie per werknemer over een bepaalde periode.

Brutowinst:
Het verschil tussen de omzet en de inkoopwaarde.

Afzet:
Het aantal verkochte producten.

Omzet (verkoopwaarde):
Totaalbedrag wat een bedrijf ontvangt door de verkoop van producten. Omzet = afzet x verkoopprijs

Bedrijfskosten:
De kosten die een bedrijf maakt om te kunnen produceren. Voorbeelden: loon, huurkosten, reclame, verzekeringen en vervoer.

Nettowinst:
Wat er over blijft van de winst van een bedrijf als alle bedrijfskosten er af zijn gehaald.

Hergebruik (recycling):
Het maken van nieuwe producten uit afval of versleten producten.

Maatschappelijke kosten:
Kosten van milieuvervuiling die niet door de vervuiler wordt betaald maar door iedereen via het betalen van belastingen.

 
you tube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 2 vmbo economie vmbo mavo 2e klas 2 goede producten? mavo vmbo 2