vmbo klas 4 economie pincode vmbo-4 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 3 De overheid en ons inkomen

Economiepagina, voor het oefenen en leren van economie pincode vmbo 4e klas

Oude begrippen hoofdstuk 7:  De overheid en ons inkomen

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

Begrotingstekort:
Als de overheid meer geld uitgeeft dan ze ontvangt.

Belasting:
De verplichten afdrachten die burgers en bedrijven aan de overheid betalen.

Brutoloon:
Het salaris wat je met je baas hebt afgesproken. Hier is nog niets van ingehouden.

BTW (omzetbelasting):
Een belasting die een bedrijf moet optellen bij de verkoopprijs.

Collectieve goederen:
Door de overheid geleverde goederen en diensten. Deze goederen zijn voor iedereen belangrijk en worden betaald uit de belastingen.

Directe belastingen:
De belastingen die je rechtstreeks betaalt aan overheid. Directe belastingen betaal je over je inkomen, winst en vermogen.

Indirecte belastingen:
Belasting die je betaalt als je goederen en diensten koopt. Bijvoorbeeld BTW en accijns.

Nettoloon:
Het loon dat overblijft als de belasting en sociale premies zijn ingehouden.

Sociale zekerheid:
De overheid zorgt via wetten voor een inkomen voor mensen die niet voldoende geld hebben om van te leven.

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4