vmbo klas 4 economie pincode vmbo-3 4e klas economie oefenen

Pincode 4e klas hoofdstuk 8 Hoe groot is jouw wereld??

Economiepagina, voor het oefenen van economie pincode vmbo 4e klas

Samenvatting hoofdstuk 8:  Hoe groot is jouw wereld? deel 2

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4

 

De betalingsbalans van een land is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van en aan het buitenland in een bepaalde periode. De goederenbalans (handelsbalans) en dienstenbalans zijn onderdelen van de betalingsbalans.

Het nationaal inkomen bestaat uit alle inkomens van alle bewoners van een land bij elkaar opgeteld. Nederland geeft het meeste geld uit aan het importeren van goederen en ontvangt het meeste geld met het verkopen van goederen en diensten aan het buitenland. Nederland is dus zeer afhankelijk van de handel met het buitenland. Dit noemen we een open economie. Een land dat weinig aan handel doet heeft een gesloten economie.

De importquote kun je berekenen door de importwaarde te delen door het nationaal inkomen en dan maal 100 te doen.

De exportquote kun je berekenen door de exportwaarde te delen door het nationaal inkomen en dan maal 100 te doen.

Importquote = waarde import nationaal inkomen x 100%

Exportquote = waarde export nationaal inkomen x 100%

 
youtube economie samenvatting economie onderbouw oefenen economie klas 4 vmbo economie vmbo mavo 4e klas 4 oefenen economie klas 4 vmbo economie begrippen vmbo mavo 4e klas 4