Economiepagina.com

 
  Economie leren en oefenen doe je op economiepagina.com: uitleg, oefentoetsen en alle examens!  
     
     
     
     
   
     
 

Gratis! Doe-het-zelf examentraining VWO

 
     
 

20 vragen over de prijselasticiteit van de vraag
15 vragen over de inkomenselasticiteit
Evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid berekenen
Primaire of secundaire behoefte?
Schaarse of vrije goederen?
Goederen of diensten?
Kies de juiste productiefactor: arbeid, natuur of kapitaal
Arbeidintensief of kapitaalintensief?
Betaalde of onbetaalde arbeid?
Uitvoerend of leidinggevend?
Werkgever of werknemer?
Consumeren of investeren
Prijsdifferentiatie of prijsdiscriminatie?
Stijgt of daalt de prijs?
Hebben ze de euro, of niet?
Wat is er anders: vraag of het aanbod?
Consumentensurplus en producentensurplus
Elasticiteit van de vraag
Substitutiegoederen en complementaire goederen
Industrie, dienstverlenend of agrarisch?
Vraag naar arbeid of aanbod van arbeid?
Stijgt of daalt de werkloosheid?
Bereken de afschrijving
Constante en variabele kosten oefening theorie
Kostenschema oefenen
Nog een kostenschema oefenen
Bereken de omzet
Bereken de brutowinst
Bereken de nettowinst
Concrete of abstracte markt?
Marktvormen oefenen door te kiezen
Marktvormen opgaven
Rijk, provincie of gemeente?
Collectieve sector of particuliere sector?
Taak van de overheid?
Maatschappelijke kosten of maatschappelijke opbrengsten
Accijns, subsidie of BTW?
Wel of niet in de EU?
Inkomen voor de overheid?
Voorraadgrootheid of stroomgrootheid?
Rekenen van week naar maand naar jaar
Nominale rente
Kies de juiste reden om te lenen
Bereken de kredietkosten
Kies de juiste reden om te sparen
Bereken hoeveel je moet reserveren
Bereken het rentebedrag
Bereken het rentepercentage
Bereken het getal als je het percentage al weet
Bereken het percentage
Inkomensvormen
Vormen van inkomen
Fossiele brandstof of alternatieve energie?
Balans of resultatenrekening?
Kies het juiste verzekeringsbegrip
Sociale zekerheid
Toegevoegde waarde uitleg en oefening
Primaire, secundaire, tertiaire of quartaire sector?
Kringloop uitleg en oefening
Import of export?
Van brutoloon naar nettoloon rekenen
Formele sector of informele sector
Conjuncturele of structurele werkloosheid
Kies de juiste vorm van werkloosheid!
Verborgen werkloosheid of geregistreerde werkloosheid?
Tijdelijke, langdurige of seizoenswerkloosheid?
Geschoold of ongeschoold werk?
Wisselkoers aflezen en berekenen
Kopen en verkopen van vreemd geld

 
     
  Eindexamenstof oefenen:

Markt oefenen
Markt antwoorden

Sparen en lenen oefenen
Sparen en lenen antwoorden

Levensloop oefenen
Levensloop antwoorden

Ruilen over de tijd oefenen
Ruilen over de tijd antwoorden

Vraag en aanbod oefenen
Vraag en aanbod antwoorden

Marktmacht en marktvormen oefenen
Marktmacht en marktvormen antwoorden

Collectieve goederen en externe effecten oefenen
Collectieve goederen en externe effecten antwoorden

Speltheorie oefenen
Speltheorie antwoorden

Speltheorie II oefenen
Speltheorie II antwoorden

Risico, informatie en beleggen oefenen
Risico, informatie en beleggen antwoorden

Internationale handel oefenen
Internationale handel antwoorden

Inkomen en groei oefenen
Inkomen en groei antwoorden

Welvaart oefenen
Welvaart antwoorden

Goede tijden, slechte tijden oefenen
Goede tijden, slechte tijden bronnen
Goede tijden, slechte tijden antwoorden

Procenten oefenen & antwoorden
Nog meer procenten oefenen & antwoorden
Rekenen met BTW
Indexcijfers
Indexcijfers oefenen & antwoorden
Indexcijfers nog meer oefenen & antwoorden

Geen eindexamenstof, wel mogelijk als schoolexamenstof:

Alles over de budgetlijn!
Directe of indirecte ruil?

Giraal of chartaal geld?
Rekenmiddel, ruilmiddel & spaarmiddel oefening
Welke waarde van het geld?

Opgaven over geld

Schaarste uitleg en oefenen
Schaarste antwoorden

Ruil uitleg en oefenen
Ruil antwoorden
 
 
 
 
 
 

 

eindexamenpagina.nl

 
       
   
       
 

disclaimer & contact

home